30 จุดแห่งความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมมิวเซียมสยาม

สื่อเรียนรู้ที่สำรวจแบบเจาะลึกเพื่อเรียนรู้เรื่องโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของตึกมิวเซียมสยามถึง 30 จุด แห่งความโดดเด่น และทำความเข้าใจการออกแบบของมารีโอ ตามาญโญ ในการสร้างสถาปัตยกรรมตะวันตกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นแบบสยาม


คลิกเพื่อเชื่อมต่อจากลิงก์นี้ ประวัติศาสตร์พื้นที่และสถาปัตยกรรมมิวเซียมสยามhome.png

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
30 จุด แห่งความโดดเด่นตึกมิวเซียมสยาม

30 จุดแห่งความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมมิวเซียมสยาม

สำรวจแบบเจาะลึกเพื่อเรียนรู้เรื่องโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของตึกมิวเซียมสยาม
ดูเพิ่ม