นิทรรศการ ร้อยเรื่องราวเล่าเรื่องตึก


ลิขสิทธิ์ของมิวเซียมสยาม


ปี 2565 นี้ "มิวเซียมสยาม" ถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงอาคารซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง "เรา" แห่งนี้


โบราณสถานอันสง่างามหลังนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานเป็น "กระทรวงพาณิชย์" เมื่อปีพ.ศ. 2465


ใช่แล้ว ตึกที่ปัจจุบันมิวเซียมสยามตั้งอยู่นี้มีอายุครบ 1 ศตวรรษ หรือ 100 ปีแล้ว


เป็น 1 ศตวรรษของการเปลี่ยนผ่าน จากการออกแบบของนายช่างชาวอิตาลี สู่กระทรวงพาณิชย์ และมิวเซียมสยาม


เป็น 100 ปี ของความทรงจำของผู้คนที่เคยทำงาน หรือมาใช้บริการที่นี่


เป็นตึกเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายให้เล่าขาน


ชมนิทรรศการ “100 ปี ตึกเรา: ตึกเก่าเล่าใหม่” อาคารมิวเซียมสยามในมิติของการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ทั้งประวัติความเป็นมา แนวคิดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของอาคาร รวมถึงบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับอาคารหลังนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งร้อยปีนิทรรศการแบ่งออกเป็นสามส่วน


โซนที่ 1 ก่อกำเนิดตึกใหม่ แสดงข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรมในการออกแบบอาคารสำนักงานของกระทรวงพาณิชย์


IMG20220427154824.jpgโซนที่ 2 ก่อกระทรวงใหม่ ภารกิจกับตึกเป็นหนึ่งเดียวกัน แสดงข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างๆ ในพันธกิจที่กระทรวงพาณิชย์รับผิดขอบต่อสังคมไทย รวมถึงเรื่องราวที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยถึงความชีวิตชีวา และความทรงจำของอดีตข้าราชการที่ได้ทำงานบนตึกแห่งนี้


ลิขสิทธิ์ของมิวเซียมสยาม
โซนที่ 3 เล่าใหม่ในตึกเก่า มิวเซียมใหม่ในตึกเรา แสดงข้อมูลการปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นใหม่จากตึกสำนักงานมาเป็นมิวเซียมสยาม พื้นที่ใหม่แห่งการเรียนรู้ และการบอกเล่าเรื่องราวองค์ความรู้แบบใหม่ออกไปสู่สังคม ทั้งในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย


ลิขสิทธิ์ของมิวเซียมสยามท่านสามารถอ่านรายละเอียดของเนื้อหานิทรรศการได้จาก หนังสือสูจิบัตรนิทรรศการ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
นิทรรศการ 100 ปีตึกเรา ตึกเก่าเล่าใหม่

นิทรรศการ ร้อยเรื่องราวเล่าเรื่องตึก

รื้อฟื้นความทรงจำ รำลึกการเปลี่ยนผ่าน ก่อนจะมาเป็น "ตึกมิวเซียมสยาม"
23 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2022
ดูเพิ่ม