รู้จักตึกเรา
100 ปีตึกเรา
30 จุด แห่งความโดดเด่นตึกมิวเซียมสยาม

30 จุดแห่งความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมมิวเซียมสยาม

สำรวจแบบเจาะลึกเพื่อเรียนรู้เรื่องโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของตึกมิวเซียมสยาม
ดูเพิ่ม
ตึกเก่าร้อยปี

จากออฟฟิศสู่มิวเซียม

จากฟังก์ชั่นตึกสำนักงานมาสู่การเป็นมิวเซียม ปรับเปลี่ยนอย่างไร ที่ไม่เปลี่ยนคุณค่า
ดูเพิ่ม
ตึกเก่าร้อยปี

ความรู้ใหม่จาก "ตึกเก่า"

การบูรณะปรับปรุงตึกกระทรวงพาณิชย์ได้ค้นพบหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงและสะท้อนแนวคิดในการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุของสถาปนิกชาวอิตาเลียนได้เป็นอย่างดี
ดูเพิ่ม
ตึกเก่าร้อยปี

ห้องทำงานของชาวกระทรวงฯ

80 ปีที่อาคารทำหน้าที่เป็นออฟฟิศให้กับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์
ดูเพิ่ม
ตึกเก่าร้อยปี

ดีไซน์ตึกออฟฟิศ

อาคารสำนักงานกระทรวงพาณิชย์
ดูเพิ่ม
เรื่องนายช่างฝรั่ง

ผลงานของตามาญโญ

25 ปีแห่งการออกแบบและสร้างกรุงเทพฯ ให้โดดเด่นสไตล์ตะวันตก
ดูเพิ่ม
อนุรักษ์ตึกเก่า “ฟื้นชีวิต สู่พิพิธภัณฑ์”

อนุรักษ์ตึกเก่า “ฟื้นชีวิต สู่พิพิธภัณฑ์”

การยกเครื่องใหม่จากกการออกแบบมาเพื่อเป็นสำนักงานมาสู่การเป็นมิวเซียมและพับลิกสเปซ
ดูเพิ่ม
ตึกเก่าร้อยปี

โปรเจค "ร้อยปีตึกเรา"

ที่มาของความคิดการจัดทำโปรเจค "100 ปีตึกเรา”
ดูเพิ่ม
เรื่องนายช่างฝรั่ง

นายช่างฝรั่ง

การสร้างอาคารสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์แบบตะวันตกในสยามช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นงานสร้างสรรค์ของช่างฝรั่ง
ดูเพิ่ม
ตึกเก่าร้อยปี

กำเนิดกระทรวงและตึกร้อยปี

กระทรวงพาณิชย์ถือกำเนิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากการตั้งกรมสถิติพยากรณ์ขึ้นในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2457 พัฒนามาเป็นกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ใน พ.ศ. 2458
ดูเพิ่ม
โหลดเพิ่ม